Članki

KRAŠKI OVČARJI NA KMETIJSKO-ŽIVILSKEM SEJMU 2018

Avtor: Franc Kiseljak

Foto: Blaž Vehovar

 

Preden bo naključni bralec, lastnik psa neke pasme ali kinolog prebral ta prispevek, se bo morda vprašal, čemu psi na kmetijsko-živilskem sejmu.

 

Pomurski sejem že 56 let zapored organizira zadnji teden avgustu Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA. Skozi ves sejemski program se zvrstijo srečanja združenj, predavanja in predstavitve. Vsak dan je že skozi vsa leta posvečen poseben poudarek določeni dejavnosti ali panogi kmetijske dejavnosti. Tako je sreda tradicionalno posvečena drobnici oziroma rejcem drobnice. Tega dne organizator in Zveza društev rejcev drobnice Slovenije s podporo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavijo pasme drobnice, to je ovac in koz, ki jih imajo rejci širom Slovenije. Poseben poudarek je posvečen slovenskim avtohtonim pasmam ovac in koz.

Pred dvajsetimi leti je vodstvo Pomurskega sejma v želji, da se predstavi tega dne tudi branitelj in čuvaj pašnih čred, pozvalo in povabilo nas lastnike slovenske avtohtone pasme psov kraških ovčarjev, da bi pripeljali nekaj psov in jih predstavili. Z veseljem se nas je odzvalo nekaj iz severovzhodne Slovenije. V sodelovanju z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije smo po predstavitvenem programu drobnice predstavili tudi kraškega ovčarja. Predstavitev je bila pozitivno sprejeta pri zvezi rejcev drobnice, kakor tudi pri vodstvu Pomurskega sejma. Pridružilo se nam je vedno več lastnikov naših psov iz vse Slovenije. Nekateri vztrajamo od leta 1998. Skozi vsa leta smo izpopolnjevali predstavitveni program in danes lahko s ponosom pogledamo nazaj, saj vedno predstavimo pasmo v vsej njeni lepoti v živo, kakor tudi s predstavitvenim nagovorom, ki ga odlično izpeljemo, za kar so nam hvaležni tako organizatorji kakor tudi občinstvo, ki nas vedno nagradi z bučnim aplavzom. Pred predstavitvijo na maneži se v skupini sprehodimo po sejmišču, kar da poseben čar in odličen odziv obiskovalcev sejma, saj smo kot skupina zelo opaženi in lepo sprejeti. Zanemariti ne gre dejstva, da je na tak način kraški ovčar viden tudi tej raznoliki ne tipično kinološki populaciji ljudi. Sejem v zadnjih letih obiskuje tudi zelo veliko tujcev, predvsem iz Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške in Nemčije. Prav je, da širša slovenska in mednarodna javnost spozna in prepozna kraškega ovčarja v vsej njegovi biti, kot psa spremljevalca, čuvaja in varuha pašnih čred, kar je bila v prvi vrsti njegova prvotna funkcija. In ravno zaradi tega posvečamo lastniki in Klub kraških ovčarjev Slovenije več pozornosti taki promociji in predstavitvam, s katerimi želimo povrniti kraškemu ovčarju vsaj del funkcije in lastnosti, ki jo je ohranil vse do danes, to je čuvanje pašnih čred.


Letos je Klub kraških ovčarjev Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prvič pripravil predavanje o varovanju čred drobnice s kraškim ovčarjem. Med drugim smo predstavili pomembnost izbora dobrega vzreditelja, izbor pravega mladiča v leglu oz. mladiča, ki že v leglu kaže značajske zasnove za delo pastirskega psa in pravilno uvajanje mladiča v čredo. Predstavili smo tudi naše izkušnje s kraškimi ovčarji, ki že opravljajo funkcijo varuhov čred in ne nazadnje skrb za psa. Posebej je bilo poudarjeno dejstvo, da gre v tem primeru za slovenskega avtohtonega pastirskega psa, ki je najbolje prilagojen na tukajšnje razmere in se vedno izkaže za brezkompromisnega branilca pašnih čred. Letošnje dvajsete jubilejne predstavitve pasme na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA se je udeležil tudi predsednik kinološke zveze Slovenije. Izrazil je navdušenje nad predstavitvenim programom ter se nam zahvalil za trud, ki ga vlagamo v našo edino slovensko avtohtono mednarodno priznano pasmo psov. Prisostvoval je tudi na predavanju, ki je bilo namenjeno rejcem drobnice. Na predavanju so bili prisotni predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med njimi tudi državna sekretarka mag. Tanja Strniša in ministrica dr. Aleksandra Pivec. Zahvaljujem se do sedanjemu ministru za Kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, mag. Dejanu Židanu, za vso podporo in pomoč pri promociji pasme. Upam, da nam bo tudi v prihodnje vsaj v tej meri stala ob strani ministrica dr. Aleksandra Pivec.


 Na manežo, kjer smo se predstavili, nas je prišel pozdravit tudi predsednik uprave Pomurskega sejma, g. Janez Erjavec, kakor tudi vsa leta do sedaj direktorica sejma ga. Mateja Jaklič, ki je udeležencem tokratne jubilejne predstavitve pasme kakor tudi Klubu kraških ovčarjev Slovenije podelila priznanja Pomurskega sejma AGRA. Tokrat nas je direktorica Pomurskega sejma povabila in gostila v največji vinoteki na Slovenskem, ki je v prostorih Pomurskega sejma. V prostornih vitrinah so predstavljena vrhunska vina vseh vinorodnih dežel na Slovenskem. Ko smo povabljeni pokušali vrhunsko predikatno vino, je naš kraševec ponosno poziral ob Vinski kraljici Slovenije.


 Zahvaljujem se vodstvu Pomurskega sejma, direktorici gospe Mateji Jaklič in strokovni koordinatorki mag. Vesni Dajčman, da smo lahko njihovi gostje, saj nam že 20 let nudijo možnost in priložnost predstaviti pasmo na Mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu AGRA. Za sodelovanje in pomoč hvala tudi Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije, predvsem gospe Marjani Cvirn. Hvala tudi Klubu kraških ovčarjev Slovenije in Kinološki zvezi Slovenije, da nas podpirajo pri vseh predstavitvah in promociji pasme ter nam nudijo podporo in pomoč.